SICAT ERP Centralitza tota la informació de l’empresa millorant les relacions amb els clients en contribuir decisivament en la identificació de les seves necessitats, recordar les seves preferències i recomanar nivells de servei. La millora en la gestió que comporta la implantació de SICAT ERP redunda immediatament en una optimització de costos i una millora de la rendibilitat que justifica sense discussió el ROI de la inversió realitzada.

Tot això augmenta la competitivitat de l’empresa preparant per afrontar la seva presència tant local com internacionalment.

El creixement de l’empresa, que pot resultar un llast, es desenvolupa amb un millor control en disposar de les eines de gestió empresarial que aporta el nostre ERP per a PIMES.

Des d’una gestió comptable sofisticada manejada amb un interfase d’usuari senzill de configurar per a cada funció departamental facilita l’anàlisi de la rendibilitat i les necessitats operatives de finançament per a qualsevol projecte que es vulgui afrontar incloent l’exportació de productes i serveis.

Definició jeràrquica dels productes, infinites polítiques de vendes amb tarifes de preus i descomptes variats, processos reversibles i traçabilitat total permeten la simulació d’escenaris de negoci que ajuden a planificar l’evolució de l’empresa.

sicat

SICAT: arrencades en menys de 15 dies

nostres productes estan concebuts per a ser fàcils d’utilitzar tot i la complexitat de l’entorn. La nostra recompensa són els usuaris satisfets.

Des del primer moment de la presa de contacte amb el client quan es prepara la demostració de SICAT ERP adaptat al cas de negoci inicial, els nostres consultors funcionals i analistes de projectes comencen a dissenyar una estratègia d’implantació, que té en compte les limitacions de l’escenari, per dur a terme una implementació suau i adequada a les exigències del negoci.

Aquesta anàlisi dels processos ens permet que el sistema arrencada en temps molt rápidos.La gestió de la implantació s’orienta a posades en marxa ràpides sense retards en el procés normal de l’empresa. La formació dels usuaris es realitza “on the fly” en sessions preparades amb cura considerant els requeriments funcionals de cada perfil.

SICAT SISTEMES D’INFORMACIÓ, S.L.