SICAT donant servei a les PIMES des de 1996

El subministrament i la implantació de solucions de negoci no ha de significar un sacrifici per a l’usuari del producte. Els usuaris que utilitzen solucions amigables estan més satisfets amb el seu treball i són més productius.

Entre els programes de caixa i les grans solucions corporatives hi ha un mercat la gestió i futur es veu restringit per la mala adequació de les primeres i, no obstant això es veu desbordat per l’enorme cost d’implantació.

És en aquest escenari on els requeriments funcionals són tan exigents com en els entorns corporatius però la demanda exigeix un alt nivell d’eficiència en la implantació i posada en marxa dels projectes, on SICAT té el seu mercat natural. Un alt ROI, temps d’implantació imbatibles i aprenentatges immediats són el nord que guia la nostra empresa des de fa més de 20 anys.

El nucli dels nostres desenvolupaments és un ERP per a pimes modular, escalable i multisectorial amb uns requeriments d’implantació altament eficients desenvolupat escoltant les recomanacions dels nostres clients.

Eficiència

L'estratègia dels nostres serveis de suport i implantació es basa en la nostra experiència continuada de més de 20 anys d'evolució i aprenentatge.

Rapidesa

El breu període previ d'anàlisi de la RFP permeten optimitzar les tasques d'implementació aconseguint els temps d'implantació més ràpids del sector dels ERP per a PIMES.

Roi

L'eficiència combinada amb la rapidesa produeixen un retorn de la inversió molt alt, en tenir un decalatge inapreciable des de la situació prèvia a la implantació a l'arrencada del sistema

Gestió de projectes

Com a contrapartida a certs enfocaments, propis d’altres temps, on el resultat reeixit d’una implantació es devia en bona part a la quantitat de recursos utilitzats, SICAT ERP és un ERP per a PIMES concebut per no gastar recursos d’implantació innecessàriament.

Totes les funcionalitats i processos necessaris estan desenvolupats i previstos en el core de la nostra solució, això és així perquè hem dedicat tots els nostres esforços de desenvolupament a evitar les populars adaptacions i modificacions que dissocien funcionalment el sistema del seu propòsit general fent inviable en moltes ocasions la evolució del producte cap a noves versions.

El nostre enfocament de projecte comença amb l’anàlisi funcional dels requeriments del negoci, l’acord amb el director de Projecte assignat i la formació dels Usuaris Clau qui, juntament amb els nostres consultors de negoci i els nostres partners associats realitzen la implantació del sistema.

Consultoria

Els nostres consultors no només tenen com a missió implementar SICAT ERP en qualsevol entorn empresarial que ho demani.

Són professionals amb molts anys d’experiència i estan capacitats per aconsellar solucions eficients, ràpides i rendibles ens qualsevol dubte que es pugui presentar.

La seva experiència demostrada en diversos àmbits de les aplicacions de gestió empresarial, és fonamental en el desenvolupament d’un projecte o prestant serveis de suport al client. També s’encarreguen de detectar millores de producte que puguin ser integrades en l’estàndard del nostre ERP per a PIMES per beneficiar a tots els usuaris del sistema.

Posem la nostra experiència al servei de la seva empresa per tal de revisar conjuntament els procediments i buscar els ajustos necessaris per optimitzar-los.

Suport

Documentar bé l’aplicació, disposar de manuals d’usuari en línia accessibles pra tots els usuaris registrats, mantenir actualitzades les versions i assistir als clients en els canvis de versió quan són necessaris, són aspectes que defineixen, entre d’altres, la qualitat del suport prestat

SICAT ERP disposa de complets tutorials en línia destinats a mantenir l’actiu que representa la formació dels usuaris en termes d’eficiència i retorn de la inversió.

També disposem de programes de suport a incidències que són ateses en funció de la seva urgència. D’una quota  s’obté el dret d’actualitzacions del sistema, un nombre de consultes en línia il · limitat i una quantitat d’hores d’assitència al domicili del client.

El nostre equip tècnic a més de solventar les incidències, li donarà l’ajuda necessària per aprofitar al màxim les funcionalitats del sistema.

Tècnics de sistemes

Normalment quan s’opta per la implantació d’una solució de gestió empresarial, aquesta pot formar part d’un pla d’inversió en IT més general destinat a afavorir la competitivitat i l’eficiència del negoci.

SICAT disposa de tècnics de sistemes que l’ajudaran analitzar els requeriments del seu negoci des d’un punt de vista holístic pel que fa a sistemes d’informació, proposant solucions que resolguin globalment tots els aspectes de les seves necessitats des de la decisió del tipus de servidor (físic, núvol , mixt, …) a la capacitat de la seva xarxa de dades passant pel tipus de lloc de treball en funció del perfil de l’usuari.

També disposem del coneixement necessari per acompanyar el seu personal en la implantació de paquets ofimàtics de Microsoft o Google.

Ajudem en la tria del millor antivirus que podem instal·lar i mantenir en els seus equips informàtics.

Maquinari

La definició d’un lloc de treball no sempre es resol amb un ordinador.

Per començar no tots els usuaris d’ordinadors tenen els mateixos requeriments de maquinari, ne necessita la mateixa targeta gràfica i monitor un usuari de CAD que un administratiu comptable.

A cada part de l’empresa existeixen requeriments diferents, des de la direcció general que pugui requerir un bon portàtil connectat a una VPN per mantenir-se al dia durant els viatges que requereixen el seu treball a una PDA resistent a cops connectada per wi-fi al magatzem a bord d’un toro per poder preparar els enviaments a les platges dels molls de càrrega.

SICAT té relació amb els principals fabricants de hardware del mercat amb els quals ha testat la seva solució de gestió empresarial.

Servidors al Núvol

Li permet disposar de la informació de l’empresa a qualsevol hora i lloc del planeta. Per això cal que la informació estigui en un lloc segur i que permeti

Disponibilitat 24 hores durant els 365 dies a l’any.
Accés a Internet amb banda ampla.
Sistema còpies de seguretat contra mateix servidor i en servidors d’altres ubicacions físiques, per evitar inconvenients en cas de desastre tecnològic.
Evita consums innecessaris d’energia elèctrica en les seves dependències.
Base de dades amb registres il·limitats.
Flexibilitat i escalabilitat: en qualsevol moment pot disposar de majors prestacions així com ampliar els mòduls a utilitzar sense més conseqüències.
Inversió zero: amb el nostre sistema Cloud no cal fer provisió de maquinari complex i d’aquesta manera reduir els costos d’inversió.
Ampliació amb nous servidors segons les necessitats que es requereixin en cada instant.
Possibilitat de recrear el sistema a les seves dependències (sobre comanda).

SICAT SISTEMES D’INFORMACIÒ. S.L.